Obec Divina
ObecDivina

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

471/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

469/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

468/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

467/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

466/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Kúpna zmluva č. 23/2/2-3 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

23/2/2-3

37 848,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

Obec Divina

25. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

38/2023

20,00 EUR

Radoslav Buček

Obec Divina

25. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

26/2023

10,00 EUR

Andrea Kuklová

Obec Divina

21. 4. 2023

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p.

490/2023

348 337,58 EUR

Marek Benko s. r. o.

Obec Divina

18. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

37/2023

20,00 EUR

Michal Kašiar

Obec Divina

17. 4. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena

463/2023

0,00 EUR

JaKUBIK development s. r. o.

Obec Divina

14. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

34/2023

20,00 EUR

Anna Becíková

Obec Divina

12. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

31/2023

10,00 EUR

Anna Golierová

Obec Divina

6. 4. 2023

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

442/2023

23 747,62 EUR

Tri svište SVK s.r.o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina

Obec Divina

5. 4. 2023

Zmluva o údržbe

434/2023

96,00 EUR

FLAGA spol. s r. o.

Obec Divina

31. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2/2023

10,00 EUR

Veronika Lašútová

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

25/2023

10,00 EUR

Daniela Nemcová

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

24/2023

20,00 EUR

Mária Cmárová

Obec Divina

30. 3. 2023

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

419/2023

800,00 EUR

Anton Škubák

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

9/2023

20,00 EUR

Miroslav Čuraj

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

8/2023

20,00 EUR

Irma Ovečková

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

5/2023/L

20,00 EUR

Iveta Klimeková

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

1/2023

20,00 EUR

Mária Maceášiková

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

12/2023

20,00 EUR

Jozef Jati

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

11/2023

20,00 EUR

Vladimír Sokol

Obec Divina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 74

Odkazy