Obec Divina
ObecDivina

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 3. 2023

15/2023

Objednávka "Prípravy a spracovania žiadosti o poskytnutie NFP, výzva, kód: IROP-PO9-SC91-2023-108" v

420,00 EUR

Enixa s. r. o.

Obec Divina

20. 3. 2023

14/2023

Objednávka vypracovania projektovej dokument. na SP pre zákazku "Spevnené plochy a komun. pri požiar

960,00 EUR

PPAN GROUP s. r. o.

Obec Divina

17. 3. 2023

13/2023

Objednávka 3000 ks plastových vriec na separovaný odpad.

0,00 EUR

T+T, a.s., 010 01 Žilina

Obec Divina

10. 3. 2023

SPOW23005955

Objednávka dopravného značenia - 2 ks - zákaz zastavenia + prísl.

343,20 EUR

B2Bpartner s. r. o.

Obec Divina

10. 3. 2023

005431

Objednávka rezervoára na pitnú vodu - samonosnú 6m3

1 364,00 EUR

Plastové nádrže, s. r. o.

Obec Divina

28. 2. 2023

11/2023

Objednávka svietidiel - 40 ks

2 064,00 EUR

VEREX ŽILINA a. s.

Obec Divina

23. 2. 2023

10/2023

Objednávka - výroba a tlač nálepiek

756,00 EUR

Vladimír Babušík LORD

Obec Divina

17. 2. 2023

9/2023

Objednávka renovácie parkiet v Kultúrnom dome Divina - horná

2 980,00 EUR

Bytexmont s. r. o.

Obec Divina

7. 2. 2023

8/2023

Objednávka vykonania verejného obstarávania na stavebný dozor a externý managment k zákazke "Zberný

800,00 EUR

Enixa s. r. o.

Obec Divina

2. 2. 2023

7/2023

Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie na zákazku "Hasičská zbrojnica" v Obci Divina

1 430,00 EUR

Ing. Ján Kavecký

Obec Divina

2. 2. 2023

6/2023

Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie na zákazku "Športový areál" v Obci Divina

2 990,00 EUR

Ing. Ján Kavecký

Obec Divina

26. 1. 2023

5/2023

Objednávka vykonania verejného obstarávania na stavebné práce pre výstavbu zberného dvora v Obci Div

600,00 EUR

EVMI, s. r. o.

Obec Divina

11. 1. 2023

4/2023

Objednávka servisu kotla Pakole GTV-20A

582,00 EUR

ABSOLUTGAZ, priemyselné vykurovanie, s. r. o.

Obec Divina

10. 1. 2023

3/2023

Objednávka vypracovania znaleckého posudku.

0,00 EUR

Palutka Tobiaš, Ing.

Obec Divina

3. 1. 2023

2/2023

Objednávame si u Vás vykonanie VO - podlimitnej zákazky "Dodanie tovarov pre zberný dvor v rámci pro

3 000,00 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie

Obec Divina

2. 1. 2023

1/2023

Objednávame si u Vás 50 ks vodomerov

1 500,00 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie

Obec Divina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Odkazy