Obec Divina
ObecDivina

Detail zmluvy 587/2023

Číslo zmluvy:
587/2023
Názov:
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení
Predmet zmluvy:
Nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pre okres Žilina, obec Divina, katastrálne územie Divina na liste vlastníctva č. 3615: pozemok EKN parc. č. 3514 orná pôda o výmere 2066 m2.
Cena:
6 025,83 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Divina
2. Zmluvná strana:
Ing. Marek Sobola, PhD.
Adresa:
Javorová 3070/2, 010 07 Žilina
Meno podpisujúcej osoby:
Martin Fronc
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta obce
Dátum zverejnenia:
24. 5. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
25. 5. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
24. 5. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Kúpna zmluva Sobola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB

Odkazy