Zlepšenie životného prostredia PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 February 2012 12:34

Každý občan našej obce by mal byť zodpovedný za ochranu životného prostredia. Túto problematiku nestačí nechávať na hlavných znečisťovateľov životného prostredia, ako sú priemysel, doprava, energetika a iné.

Životnému prostrediu škodí priemyselná výroba, cestovný ruch a vytváranie škodlivých látok, napr. ropy, nafty, rôznych palív a pod. Zdrojom problémov je aj recyklácia. Tým, že veľa ľudí nerecykluje, sa vytvára odpad, ktorý tiež znečisťuje životné prostredie. Ľudia znečisťujú dokonca aj prírodné zdroje – rieky, a to tým, že do nich hádžu odpadky.

Všetci sa musíme snažiť o zachovanie kvality ovzdušia, vody, pôdy, fauny, flóry, nerastného bohatstva, aby naše deti mali rovnakú možnosť tieto prírodné dary využívať v takej miere, ako ich využívame my. Zdá sa nám, že obyčajní ľudia nemajú možnosť riešiť problémy, ktoré sú spôsobené výrobou, ťažbou nerastných surovín, či dopravou. Opak je však pravdou. My, občania, však máme možnosť túto problematiku ovplyvňovať. Jednou z možností je i separovanie odpadov.

Naše životné prostredie je už také zničené a znečistené, že veľmi ťažké to odstrániť. Štáty preto vydávajú rôzne zákony, aby toto zamorovanie už nepokračovalo. Ochrana životného prostredia zahŕňa všetky aktivity človeka slúžiace na ochranu prírodných a umelých zložiek krajiny. Problémy životného prostredia sú celosvetové.

Last Updated on Tuesday, 28 August 2012 11:26
 

Návštevnosť